NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca Pio

"Nadzieja dla wszystkich cierpiących, którą możemy nieść razem".

O nas słów kilka...
logo_opio

      Świdnickie Hospicjum i ZOL Ojca Pio to miejsce, które powstało dzięki chęci spełnienia oczekiwań i nadziei osób znajdujących się w potrzebie. Statystki ostatnich lat pokazały, że powstanie tego typu instytucji na terenie naszego miasta stało się niezbędne. Społeczeństwo starzeje się, zwiększa się liczba osób zapadających na choroby, które doprowadzaja do stanów terminalnych.
      Opieka hospicyjna i długoterminowa lecznicza wychodzi naprzeciw potrzebom i prośbom cierpiących i umierających. Choroba to zaburzenie w całym człowieku, obejmujące nie tylko jego ciało, ale i umysł, jego własne wyobrażenie siebie samego, jego uzalężnienie od fizycznego i społecznego środowiska oraz jego stosunek do świata. Trzy podstawowe oczekiwania tych chorych sprowadzają się do następujących próśb: "nie opuszczaj mnie", "wysłuchaj mnie" i "pomóż mi". Ostatnia z nich, a mianowicie "pomóż mi" jest wołaniem o profesjonalną pomoc medyczną, socjalną i psychiczną. Pozostałe prośby, jak "wysłuchaj mnnie" i "nie opuszczaj mnie", dotyczą wsparcia duchowego i ludzkiej, zwyczajnej obecności osoby drugiej. Źródłami największych cierpień pacjentów w terminalnym stadium choroby jest opuszczenie, utrata zdolności do samoobsługi oraz cierpienie cielesne, zwłaszcza trudne do zniesienia bóle wszechogarniające, na które skarżą się chorzy.
      Dlatego nasze przedsięwzięcie pozwoli w naszym mieście zaspokoić potrzebę opieki chorych w terminalnym stadium choroby oraz tych chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie egzystować, są samotni i dotknięci chorobą i niepełnosprawnością oraz dopełnić swoich dni w godnych warunkach.
Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 1200 m2.


     W tym miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla Mieszkańców Świdnicy, którzy tak licznie oddali głos na realizację Świdnickiego Hospicjum i ZOL Ojca Pio w Świdnicy przy ul. Przyjaźni 2. Dzięki Państwa poparciu modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu hospicju i zol została zakończona w zakładanym terminie i w ten sposób zostały spełnione oczekiwania Świdniczan, którzy zostali dotknięci niepełnosprawnością i chorobą.

arch. Urszula Pawłowska i ks. Jan Gargasewicz


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy:

      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Świdnicy jest zakładem stacjonarnym o profilu ogólnym dla pacjentów dorosłych. Zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz nadzoru lekarskiego. ZOL posiada 31 miejsc dla pacjentów. Pokoje wyposażone są w elektrycznie regulowane łóżka, szafki przyłóżkowe, stoliki i krzesła, gniazda dostępu do sygnału cyfrowej televizji naziemnej DVB-T, w wybranych miejscach dostęp do internetu przewodowego. Wszystkie sale posiadają łazienkę. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin jest sala dziennego pobytu ze sprzętem audiowizualnym, a dla spełnienia duchowych potrzeb Kaplica im. Ojca Pio, gdzie codziennie o godz. 10:30 odprawiana jesty Msza św. w intencji pacjentów oraz darczyńców i dobrodziejów . Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały budynek wyposażony jest w wentylację z klimatyzacją.

Hospicjum

     Świdnickie Hospicjum to samodzielny, specjalistyczny oddział lecznictwa stacjonarnego, przeznaczony dla osób nieuleczalnie chorych w ostatnim, terminalnym okresie ich życia.
     Świadczenia opieki hospicyjnej to wszechstronna, kompleksowa opieka nad pacjentami chorującymi nieuleczalnie, która ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i obejmuje również wsparcie dla rodziny.
     Hospicjum stacjonarne mieści się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Przyjaźni 2 w Świdnicy. Posiada 4 miejsca dla pacjentów, w pełni dostosowanych do wymogów opieki długoterminowej. Sale wyposażone są w łóżka sterowane pilotem, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt medyczny(np. koncentratory tlenu, kardiomonitory, czy ssaki elektryczne). Oddział dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
     Opiekę paliatywną w Hospicjum sprawuje profesjonalny interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci i personel pomocniczy.
Zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochrona sygnalistów

  • Karta zgłoszenia nieprawidłowości (pobierz).